ตารางอันดับผู้ใช้คะแนนสูงสุด

ตารางอันดับผู้ใช้คะแนนสูงสุด

ตารางอันดับผู้ใช้คะแนนสูงสุด

 • อันดับ

  ชื่อผู้ใช้

  Mhem Saikelàwi Tpr
  [email protected]

  ผลคะแนนเดือนนี้

  94.35

  ผลคะแนนสะสม

  148.52

 • อันดับ

  ชื่อผู้ใช้

  ยศนันท์ พืชพันธ์ไพศาล
  [email protected]

  ผลคะแนนเดือนนี้

  65.48

  ผลคะแนนสะสม

  98.22

 • อันดับ

  ชื่อผู้ใช้

  นปตรี อินเรือง
  [email protected]

  ผลคะแนนเดือนนี้

  64.77

  ผลคะแนนสะสม

  83.61

 • อันดับ

  4.

  ชื่อผู้ใช้

  นันทพล นันทอารี
  [email protected]

  ผลคะแนนเดือนนี้

  64.73

  ผลคะแนนสะสม

  330.62

 • อันดับ

  5.

  ชื่อผู้ใช้

  Somsak Saibut
  [email protected]

  ผลคะแนนเดือนนี้

  64.02

  ผลคะแนนสะสม

  335.37

 • อันดับ

  6.

  ชื่อผู้ใช้

  บังดุล เลิฟเบิดร์
  [email protected]

  ผลคะแนนเดือนนี้

  63.80

  ผลคะแนนสะสม

  140.28

 • อันดับ

  7.

  ชื่อผู้ใช้

  Studio i_Keng
  [email protected]

  ผลคะแนนเดือนนี้

  63.39

  ผลคะแนนสะสม

  302.68

 • อันดับ

  8.

  ชื่อผู้ใช้

  Patampong Jamlaes
  [email protected]

  ผลคะแนนเดือนนี้

  62.49

  ผลคะแนนสะสม

  298.88

 • อันดับ

  9.

  ชื่อผู้ใช้

  Kaiba Wanispampul
  [email protected]

  ผลคะแนนเดือนนี้

  61.39

  ผลคะแนนสะสม

  266.68

 • อันดับ

  10.

  ชื่อผู้ใช้

  Ammart R รักในหลวง
  [email protected]

  ผลคะแนนเดือนนี้

  60.90

  ผลคะแนนสะสม

  280.30

 • อันดับ

  11.

  ชื่อผู้ใช้

  Tanit Deewongsa
  [email protected]

  ผลคะแนนเดือนนี้

  60.37

  ผลคะแนนสะสม

  192.90

 • อันดับ

  12.

  ชื่อผู้ใช้

  Lalita
  [email protected]

  ผลคะแนนเดือนนี้

  59.88

  ผลคะแนนสะสม

  313.76

 • อันดับ

  13.

  ชื่อผู้ใช้

  Chalermwut Noisopa
  [email protected]

  ผลคะแนนเดือนนี้

  58.77

  ผลคะแนนสะสม

  265.04

 • อันดับ

  14.

  ชื่อผู้ใช้

  Saksit Nakrum
  [email protected]

  ผลคะแนนเดือนนี้

  58.66

  ผลคะแนนสะสม

  270.59

 • อันดับ

  15.

  ชื่อผู้ใช้

  Bird Bookyman
  [email protected]

  ผลคะแนนเดือนนี้

  58.60

  ผลคะแนนสะสม

  329.70

 • อันดับ

  16.

  ชื่อผู้ใช้

  Walk on
  [email protected]

  ผลคะแนนเดือนนี้

  58.52

  ผลคะแนนสะสม

  178.68

 • อันดับ

  17.

  ชื่อผู้ใช้

  Lachate Sa-ing
  [email protected]

  ผลคะแนนเดือนนี้

  58.35

  ผลคะแนนสะสม

  104.84

 • อันดับ

  18.

  ชื่อผู้ใช้

  Siriwat Flaykoksung
  [email protected]

  ผลคะแนนเดือนนี้

  58.26

  ผลคะแนนสะสม

  294.26

 • อันดับ

  19.

  ชื่อผู้ใช้

  Au Anuchit
  [email protected]

  ผลคะแนนเดือนนี้

  58.02

  ผลคะแนนสะสม

  305.73

 • อันดับ

  20.

  ชื่อผู้ใช้

  มโนธรรม จิยิพงศ์
  [email protected]

  ผลคะแนนเดือนนี้

  57.92

  ผลคะแนนสะสม

  300.57